Krustpils valdes svinīgā sēde, 1937-11,
Jēkabpils
Subate. Fotokolāža, [193-?],
Subates pilsēta
Rēzekne. Pilsētas valde, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne. Fotokolāža, [193-?],
Rēzekne
Jelgava. Tirgotava, 1938,
Jelgava
Jelgava. Rātsnams, [191-?],
Jelgava
Jelgava. Rātsnama zāle, [191-?],
Jelgava
Jelgava. Rātsnams, [191-?],
Jelgava
Jelgava. Rātsnams, [193-?],
Jelgava
Jelgava. Rātsnams, [191-?],
Jelgava
Jelgava. Rātsnams, [191-?],
Jelgava
Jelgava. Rātsnams, [191-?],
Jelgava
Jelgava. Rātsnams, [192-?],
Jelgava
Jelgava. Rātsnams, [191-],
Jelgava