Labības kulšana Kursīšos, [193-],
Kursīšu pagasts
Labības kulšana Kursīšos, [193-],
Kursīšu pagasts
Labības kūlēji, 1934,
Kocēnu pagasts