Bērzgales katoļu plebānija, 2004,
Aglonas pagasts
Bērzgales katoļu plebānija, 2004,
Aglonas pagasts
Bērzgales katoļu plebānija. Logs, 2004,
Aglonas pagasts
Bērzgales katoļu plebānija. Logs, 2004,
Aglonas pagasts
Bērzgales katoļu baznīca, 2004,
Aglonas pagasts