Neatpazītu sieviešu portrets, 1919-02-28,
Cēsu pilsēta
Skrunda. Drēbnieks, [193-],
Skrundas pilsēta
Skroderis un viņa palīgs, [192-],
Skrundas pagasts