Vīrieša portrets, [192-?],
Daugavpils
Nezināmu cilvēku grupas portrets, [192-?],
Mazsalacas pilsēta
Nezināmas lielas cilvēku grupas portrets, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Vīriešu portreti, [19--],
Lazdukalna pagasts
Neatpazītu vīriešu dubultportrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Neatpazītu vīriešu dubultportrets, [19--],
Alūksnes pilsēta
Brālis Rudolfs, 1909-07-15,
Rīga