Grass kundze ar meitu Emmu, [19--],
Gaujienas pagasts
Berta Terinks dz. Grass, [19--],
Daugavpils
Berta Terinks dz. Grass, [19--],
Daugavpils
Terinku ģimene, [193-?],
Lejasciema pagasts
Grass kundze ar bērniem, [19--],
Lejasciema pagasts
Grass ģimene, [19--]
Gustavs un Emma Ozoliņi, [190-],
Liepāja
Rūdolfs Terinks, [19--],
Gaujienas pagasts
Emma Grass, Bertas Terinkas māsa, [19--],
Gaujienas pagasts
Skolotāji un 3. klases skolēni, [19--],
Lejasciema pagasts