Bēres, 1905-02-25
Andrupenes pagasts. Bēres, 1930,
Andrupenes pagasts
Bēres, 1930
Cesvaine. Augusts Saulietis pēdējā gaitā, 1933-02-02,
Cesvaines pilsēta
Cesvaine. Augusts Saulietis pēdējā gaitā, 1933-02-02,
Cesvaines pilsēta
Teņa Lūkina un kasiera Brožas bēres, 1917,
Burtnieku pagasts
Teņa Lūkina bēres, 1917,
Burtnieku pagasts
Bēru gājiens, [19--],
Rīga
Neatpazītu cilvēku grupas portrets bērēs, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Antona Dulpes bēres, 1934-09,
Dzērbenes pagasts
Antona Dulpes bēres, 1934-09,
Dzērbenes pagasts
Antona Dulpes bēres, 1934-09,
Dzērbenes pagasts