Nīkrāces pagasts. Rita Gūtmane, 1957-1958,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Rita Gūtmane, 1957-1958,
Nīkrāces pagasts