Neatpazītas jaunas sievietes portrets, 1930-09-20,
Kuldīgas pilsēta
Neatpazīta meitene, [19--],
Rīga
Nezināmas jaunas sievietes portrets, 1940-06-17,
Smiltenes pilsēta
Emilija un Minna no Katvaru Dārzniekiem, [19--],
Limbažu pilsēta
Pastaigā, [19--]
Aina un divas Rutiņas, 1955-12-18,
Skrīveru novads
Valija Nuķis, [19--],
Limbažu pilsēta
Berta Terinks dz. Grass, [19--],
Daugavpils
Vilma, [193-?],
Valmiera