Cēsis. Tērvetes viesnīca, 1940,
Cēsu pilsēta
Seimaņu dižakmens, 2018-05-11,
Līdumnieku pagasts
Ķīvmeža akmens, 2017-04-08,
Piltenes pagasts