Pelde pēc pirts Tiskādas upītē, [192-?],
Sokolku pagasts
Rīga. 1. maija demonstrācija, 1951-05-01,
Rīga
Ābolu novākšanā, 1937-10-13,
Skrīveru novads
Strenču skolas skolēni un skolotāji , 1918,
Strenču pilsēta
Emīlija Bandziņa, [195-],
Kazdangas pagasts
Emīlija Bandziņa, [195-],
Siguldas pilsēta
Ernests Baumanis un Ādolfs Runčevics, 1948-03-27,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces bibliotēkas orķestris, [193-],
Nīkrāces pagasts
Alvīne Runčevica iesvētību dienā, 1947-06-29,
Embūtes pagasts
Alvīne Runčevica, 1949-08-13