Seimaņu dižakmens, 2018-05-11,
Līdumnieku pagasts
Ķīvmeža akmens, 2017-04-08,
Piltenes pagasts
Vecumu dižakmens, 2017-04-08,
Ugāles pagasts
Akmeņkalnu Dižakmens, 2018-09-29,
Dundagas pagasts
Melnača akmens, 2019-04-11,
Burtnieku pagasts
Ramatas Lielakmens, 2019-04-12,
Ramatas pagasts
Zāģeru Velnakmens, 2018-12-02,
Kandavas pagasts
Subinaites dižakmens, 2018-11-04,
Sakstagala pagasts
Purmaļu dižakmens, 2018-11-04,
Vērēmu pagasts
Sietiņu dižakmens jeb Velna akmens, 2018-09-19,
Rembates pagasts
Ančiņu Velna akmens, 2019-02-22,
Lauberes pagasts
Popes dižakmens (nr2)., 2019-04-05,
Popes pagasts
Jostnieku dižakmens, 2019-04-05,
Ziru pagasts
Māteru Velnapēdas akmens, 2019-04-05,
Ugāles pagasts
Divas dejotājas, 1929,
Rīga
Kulšanas talka, [193-],
Nīkrāces pagasts