Kirova krūšutēls Rīgā, [1980-?],
Rīga
Aktrise Lilija Štengele, [193-],
Rīga
Aktrise Lilija Štengele, [193-],
Rīga
Aktrise Lilija Štengele, [193-],
Rīga