Meiru-Dzērvju akmens, 2019-08-30,
Galgauskas pagasts
Plūdi Loses upē, [1977?],
Nīgrandes pagasts
Svinīgais solījums Rankā, 1930-01-21,
Rankas pagasts
Ranka. Pašdarbnieku teātris, 1931-01-01,
Rankas pagasts
Ranka. Pašdarbnieku teātris, 1930-05,
Rankas pagasts
Ranka. Pašdarbnieku teātris, 1929-11-17,
Rankas pagasts
Pajūgs pie nama, [191-?]
Dzīvoklis Talsos, 1922,
Talsu pilsēta
Dzīvoklis Talsos, 1922,
Talsu pilsēta
Dzīvoklis Talsos, 1922-08-22,
Talsu pilsēta