Roja. Mazbānīša tilts, 1948,
Rojas novads
Roja. Mazbānīša apkalpe, 1948,
Rojas pagasts
Roja. Mazbānītis, 1948,
Rojas pagasts
Tīkli, 1948,
Rojas pagasts
Tīkli, 1948,
Rojas pagasts
Tīkli un tīklu būdas, 1948,
Rojas pagasts
Tīkli un tīklu būdas, 1948,
Rojas pagasts
Staiceles patērētājbiedrība, [1935?],
Staiceles pilsēta
Staiceles patērētājbiedrība, [1935?],
Staiceles pilsēta