Sigulda. Ceļš uz Gaujas leju, [193-],
Siguldas pilsēta
Dobele. Skats uz Tirgus laukumu, [193-],
Dobeles pilsēta
Kuldīga. Skats uz pilsētu, [19--],
Kuldīgas pilsēta
Kandava. Skats uz pļavu un pilsētu, [19--],
Kandavas pilsēta
Sabile. Vīna kalns, [193-],
Sabiles pilsēta
7. Siguldas kājnieku pulka karavīrs, [192-?],
Alūksnes pilsēta