Aka Višķu pagasta Gulānu sādžā, 1951,
Višķu pagasts
Rija ar nojumi Līksnas pagastā, 1951,
Līksnas pagasts
Stukmaņu muiža, [190-?],
Klintaines pagasts
Tukums, [190-],
Tukuma pilsēta