Opekalna evaņģēliski luteriskā baznīca, [193-],
Jaunlaicenes pagasts
Jaunaiskrogs. "Vīksnu" mājas, 1988,
Blomes pagasts
Jaunaiskrogs. "Vīksnu" mājas, 1988,
Blomes pagasts