Arvīda Reitera iesvētību apliecība, 1935,
Strenču pilsēta
Kuģis "Virsaitis", 1938,
Rīga
Ērikas Bendikas Strenču pamatskolas liecība, 1929-06-01,
Strenču pilsēta
Sieviešu portrets, [195-],
Ezeres pagasts
Veckārķu pils, [191-],
Kārķu pagasts
Ilgas Zommers skolnieka apliecība, 1934-09-01,
Cesvaines pilsēta
Lauku ainava, [193-?],
Aizkraukles pagasts