Kapsēdes dižakmens, 2018-10-24,
Medzes pagasts
Nīcgales Lielais akmens, 2018-09-27,
Nīcgales pagasts
Radžu dižakmens, 2018-10-20,
Jēkabpils novads
Dižakmens Velna skroderis, 2018-07-12,
Praulienas pagasts
Tilgaļu milzakmens, 2018-10-14,
Vandzenes pagasts
Ābeļu akmens, 2018-08-29,
Rencēnu pagasts
Jušulejas dižakmens, 2017-01-16,
Dundagas pagasts
Muižuļu dižakmens, 2017-10-10,
Viļķenes pagasts
Vaiķu akmens, 2018-10-20,
Vīpes pagasts
Rogāļu dižakmens, 2018-10-20,
Kūku pagasts
Zaķu akmens, 2018-10-11,
Liepupes pagasts
Zeltapses dižakmens, 2018-09-08,
Dundagas pagasts
Ubuķu Velnakmens, 2018-08-14,
Ļaudonas pagasts
Svētmeitu dižakmens, 2017-03-20,
Mērsraga novads
Rojas jūras dižakmens , 2018-10-14,
Rojas pagasts
Pāvilostas Lielais akmens, 2018-10-13,
Sakas pagasts
Lielais Lauču akmens, 2018-10-11,
Skultes pagasts
Lāčplēša gulta, 2017-06-02,
Lielvārdes pilsēta