Daugava pie Aizkraukles, [193-],
Aizkraukles pagasts
"Teļa kancele", 1910,
Aizkraukles novads
"Teļa kancele", 1914,
Aizkraukles novads
"Teļa kancele", 1940,
Aizkraukles novads
Skats uz Daugavu, [193-],
Aizkraukles novads
Aizkraukles novads. Vēren-samani, [192-],
Aizkraukles novads
Rikas krogs, 1914,
Aizkraukles novads
Daugava pie Aizkraukles, 1936,
Aizkraukles pilsēta
Dabas skats, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Sagrautā Aizkraukles baznīca, [192-],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles baznīca, [192-],
Aizkraukles pagasts
Atjaunotā Aizkraukles baznīca, [193-],
Aizkraukles pagasts
Roberta Johansona dzimtās Tomu mājas , [193-],
Aizkraukles pagasts
Fotogrāfs Roberts Johansons, [193-],
Aizkraukles novads
Daugava pie Aizkraukles, [193-],
Aizkraukles novads
Aizkraukles pilsdrupas, 1910,
Aizkraukles pagasts