Koknese. Pērses ūdenskritums, [195-],
Kokneses pagasts
Koknese. Pērses ūdenskritums, [193-],
Kokneses pagasts
Koknese. Pērses ūdenskritums, [193-],
Kokneses pagasts
Koknese. Pērse, [192-],
Kokneses pagasts
Koknese. Pērses ūdenskritums, [193-],
Kokneses pagasts
Kokneses. Pērses grava, [193-],
Kokneses pagasts
Koknese. Pērses ūdenskritums, [193-?],
Kokneses pagasts
Koknese. Kolāža, [193-],
Kokneses pagasts
Krustpils, [1900],
Jēkabpils
Plūdi Jēkabpilī, 1931,
Jēkabpils
Daugava pie Pļaviņām, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Daugava pie Pļaviņām , [190-],
Pļaviņu novads
Daugavas krasts pie Pļaviņām, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Daugava pie Pļaviņām, 1917,
Pļaviņu novads
Daugavas krasts pie Pļaviņām, [193-],
Pļaviņu pilsēta