Aiviekstes ūdensdzirnavu pārbūve, 1926,
Kalsnavas pagasts
Skats uz Aiviekstes spēkstacijas ēku, [193-],
Kalsnavas pagasts