Tadaiķu pagasta "Penkoku" māja, 1936,
Tadaiķu pagasts
Anna Krikmanis, 1914,
Liepāja
Jēkabs Sedols ar draugu, 1913,
Liepāja