Kaucmindes mājturības skola, 1930,
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skolas izlaidums, 1931-06-19,
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes , 1930-07-30,
Rundāles pagasts