Ārciema luterāņu baznīca, [192-],
Pāles pagasts
Smagais auto Ārciemā, 1935,
Pāles pagasts
Ārciema koris, 1926,
Pāles pagasts
Skolēni pie Ārciema pamatskolas, 1939,
Pāles pagasts
Skolēni pie Ārciema pamatskolas, 1953-1954,
Pāles pagasts
Vīrieši Ārcema stacijā, 1925,
Pāles pagasts
Burtnieku virsmežniecības mežsargi, [192-],
Pāles pagasts
Burtnieku virsmežniecības mežsargi, [192-],
Pāles pagasts