Pēteris Svikša, 1925,
Rēzekne
Ņina Merkulova, 1931,
Rīga
Silajāņu ārsta punkts, 1931,
Silajāņu pagasts
Ņina Merkulova, 1932,
Rīga
Jadviga Opincāne, 1933,
Rīga
Ņina Merkulova, 1934,
Rīga
Pēteris Svikša, 1935,
Rīga
Nadežda Merkulova, 1929,
Rīga