Sēlpils pilskalns, [195-],
Sēlpils pagasts
Daugava pie Pļaviņām. Jumiezis, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Daugava pie Pļaviņām. Jumiezis, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Daugava, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Pie Staburaga, [195-],
Staburaga pagasts
Pļaviņas. Daugavas krasts pie Ūļmuižas, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Daugavas krasts pie Ūļmuižas, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Vīgante. Liepavots, [196-],
Staburaga pagasts
Kokneses pilsdrupas, [196-],
Kokneses pagasts
Appludinātā Vīgantes estrāde, 1967,
Staburaga pagasts
Daugavas krasts pie Pļaviņām, [195-?],
Pļaviņu novads
Liepavots, [195-],
Staburaga pagasts
Staburaga pārceltuve, [196-],
Staburaga pagasts
Pārcēlāju gaidot, [196-],
Staburaga pagasts