Neatpazīta jauna vīrieša portrets, 1927-04-05,
Ventspils
Liepājas pilsētas parks, [193-],
Liepāja
Rīga ziemā, [193-],
Rīga
Sigulda, [193-],
Siguldas pilsēta
Sigulda. Tilts pār Gauju, [193-],
Siguldas pagasts
Neatpazītas ģimenes portrets, [193-],
Puzes pagasts
Neatpazītas ģimenes portrets, [193-],
Puzes pagasts
Neatpazītas lauku mājas, [192-],
Puzes pagasts