Krišjānis Eglīte, [19--],
Alojas pagasts
Anna Eglīte, [19--],
Alojas pagasts
Osvalds Lapiņš , [19--],
Madonas novads
Tālis un Imants Lapiņi, [19--],
Lielplatones pagasts
Emma un Krišjānis Eglīši, [19--],
Alojas pagasts
Jaunu sieviešu grupas bilde, [19--],
Alojas pagasts
Māsas Anna Eglīte un Marta Eglīte, [19--],
Alojas pagasts
Arnolds Siliņš, [19--],
Alojas pagasts
Tālis Lapiņš, [196-?],
Jelgava
Laumas Eglītes kristību bilde, [193-?],
Alojas pagasts
Eglīšu ģimenes portrets, [192-?],
Alojas pagasts
Eglīšu ģimenes portrets, [192-?],
Alojas pagasts
Kristības, [19--],
Alojas pagasts
Krišjāņa Eglītes bēres, [19--],
Alojas pagasts
Kāzas Alojas pagasta "Ķilpās", [19--],
Alojas pagasts
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Alojas pagasts