Skrundas pagasts. Kāzas mājās "Cepurnieki", 1940-10-03,
Kuldīgas novads,Skrundas pagasts
Skrunda. Iesvētības, 1938-06-26,
Skrundas pilsēta
Skrunda. Reihmaņu ģimene, [193-],
Skrundas pilsēta
Zirņu pagasts. Mājas "Aizupji", [195-],
Zirņu pagasts
Zirņu pagasts. Mājas "Aizupji", [195-],
Zirņu pagasts
Grupas portrets, [194-]
Kristības, [195-]
Raņķi. Neatpazīta pāra portrets, [19--],
Raņķu pagasts
Zirņu pagasts. Kora dalībnieces, [196-],
Zirņu pagasts
Grupas portrets, [194-]