Kareivis Jānis Artūrs Puriņš, 1934-1940,
Cēsu pilsēta
Kareivis Jānis Artūrs Puriņš, 1931-1940,
Cēsu pilsēta
Kareivis Jānis Artūrs Puriņš, 1931-1940,
Cēsu pilsēta
Kareivis Osvalds Stūrāns, 1940-1944,
Rīga
Guntis Puriņš ar draugiem, 1960-1965,
Cēsu novads
Osvalds un Vilma Stūrāni, 1938-1943,
Rīga
Guntis Puriņš, 1965-1970
Guntis Puriņš, 1970-1975,
Rīga