Pērses mazais ūdenskritums, 1961,
Kokneses pagasts
Klints Pērses krastos, 1961,
Kokneses pagasts
Skats uz Pērsi, 1961,
Kokneses pagasts
Pērse, 1961,
Kokneses pagasts