Vīgante, 1936,
Jaunjelgavas novads
Sece. Staburags, 1936,
Seces pagasts
Dziesmusvētki Vīgantes estrādē, 1961,
Jaunjelgavas novads
Vīgante. Dziesmu svētki, 1961,
Jaunjelgavas novads
Liepavots, 1936,
Staburaga pagasts
Pie Staburaga, 1961,
Staburaga pagasts