Talsi. Kārļa Dziļlejas atdusas vieta, 2011-12-13,
Talsu pilsēta
Anna Sakse, 1964-10-07,
Talsu pilsēta
Ārija Elksne, 1964-10-07,
Talsu pilsēta
Eņģeles Barons kapa piemineklis, [201-],
Dundagas pagasts
Valpenes kapsētas vecais zvans, 2010-10,
Dundagas pagasts
Arnolds Auziņš, 1972,
Talsu pilsēta
Milda Losberga un Anna Sakse, 1964-10-07,
Talsu pilsēta
Bērni palīdz pārvest grāmatas, [197-],
Talsu pilsēta
Vitauts Ļūdēns, 1973,
Talsu pilsēta