Smiltene, 1914,
Smiltenes pilsēta
Smiltenes muiža, 1911,
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Vidusezers. Elektrostacija, 1913,
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Dārza iela, 1914,
Smiltenes pilsēta