Jēkabpils. Kuģītis "Gulbis", [195-],
Jēkabpils
Staburags, [195-],
Staburaga pagasts
Sēlpils. Grupas fotogrāfija, [192-],
Sēlpils pagasts
Kokneses pilsdrupas, [195-],
Kokneses pagasts
Biržu luterāņu baznīca, [191-],
Salas pagasts
Sēlpils koris, 1919-06-01,
Sēlpils pagasts
Vecauces pils, 1957,
Auces pilsēta