Nītaure, [191-],
Nītaures pagasts
Nītaure. Dzirnavas, [191-],
Nītaures pagasts
Lūšakrogs, 2010,
Apes pagasts
Lielstraupes pils parks, 2010,
Straupes pagasts
Ozolmuižas pils. Griestu dekors, 2006,
Brīvzemnieku pagasts
Pastendes muižas pils, 2006,
Ģibuļu pagasts
Lakšu muiža, [1905],
Nītaures pagasts
Lielais krogs, [1905],
Nītaures pagasts
Grundzāles patērētāju biedrība, [1928],
Grundzāles pagasts
Zērbiņu pusmuiža, [192-],
Nītaures pagasts