Slaucējas Vijciemā, 1926-09-12,
Vijciema pagasts
Mazsalaca, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Valka. Meiteņu ģimnāzija, [191-],
Valkas pilsēta
Valka no Avotkalna, [193-],
Valkas pilsēta
Luijs Šmits, 1948-01-10,
Rīga
Salacas krasts, [194-],
Salacgrīvas pilsēta
Valka. Dzirnavu ezers, [193-],
Valkas pilsēta
Jāņa Poruka bēres, 1911-06-16,
Cēsu pilsēta
Jāņa Poruka bēres, 1911-06-16,
Cēsu pilsēta
Teodors Reiters, [193-],
Rīga
Vijciema skola, [193-],
Vijciema pagasts
Skats no Elku kalna, [193-],
Skujenes pagasts
Naukšēnu muižas pils, 1939,
Naukšēnu pagasts
Lielvārde. Savrupmāja, [191-],
Lielvārdes pilsēta
Valka, [192-],
Valkas pilsēta
Iesvētības, 1940-04-28