Kokneses Kultūras biedrības nams, [192-],
Kokneses novads
Kokneses Kultūras biedrības nams, 1938,
Kokneses novads
Kokneses Kultūras biedrības nams, 1941,
Kokneses novads
Kokneses Kultūras biedrības nams, 1943,
Kokneses novads