Salacas pagasta Ausekļa pamatskolas skolēni, [192-?],
Salacgrīvas novads
Salacas pagasta Ausekļa pamatskolas skolēni, [192-],
Salacgrīvas novads
Salacas pagasta Ausekļa pamatskola, [192-],
Salacgrīvas novads
Ierindas mācības Salacgīvas vidusskolā, [197-?],
Salacgrīvas pilsēta
Sporta tērpu skate Salacgrīvas vidusskolā, [197-?],
Salacgrīvas pilsēta
Stienes pamatskola, [19--],
Skultes pagasts
Stiene. Mājturības kursu dalībnieces, [193-],
Skultes pagasts
Stienes telefona centrāle, [192-],
Skultes pagasts