Līna Anspaka. Iesvētības, [191-],
Jūrmala
Iesvētības, [192-],
Jūrmala