Mēru pienotavas Palsmanes krejotava, [194-],
Palsmanes pagasts
Jūlijs Kranāts, [19--],
Palsmanes pagasts
Jātnieku eskadrons, [19--],
Palsmanes pagasts