Viļa Plūdoņa māja "Lejenieki", 1973,
Ceraukstes pagasts
Lambārtes luterāņu baznīca, 2003,
Dāviņu pagasts
Lambārtes luterāņu baznīca, 2003,
Dāviņu pagasts
Lambārtes luterāņu baznīca, 2003,
Dāviņu pagasts
Krusas kapi. Ieejas vārti, 2003,
Skaistkalnes pagasts
Krusas kapu kapliča, 2003,
Skaistkalnes pagasts
Krusas kapu kapliča. Krusts sienas nišā, 2003,
Skaistkalnes pagasts
Kāravu vējdzirnavas, 1978,
Stelpes pagasts
Kāravu vējdzirnavas, 2003,
Stelpes pagasts
Kaucmindes muižas pils, 1929,
Rundāles pagasts
Kaucminde, 1929,
Rundāles pagasts
Kaucmindes muižas pils, 1934,
Rundāles pagasts
Kaucminde, 1929,
Rundāles pagasts
Kaucmindes muižas pils, 1929,
Rundāles pagasts
Kaucmindes muižas pils, 1929,
Rundāles pagasts