Ēka Dvietes muižā, [199-?],
Dvietes pagasts
Dvietes muiža. Saimniecības ēkas, [199-?],
Dvietes pagasts
Ilūkste. Rajona izpildkomitejas ēka, [196-],
Ilūkstes pilsēta
Naujenes pagasts. Vecpils ciems, [192-?],
Naujenes pagasts
Ilzes muiža, [196-?],
Medumu pagasts
Ilzes muiža. Portāls, [196-?],
Medumu pagasts
Ilzes muiža. Portāls, [196-?],
Medumu pagasts
Iecava. Mācītājmuiža, [193-],
Iecavas novads
Akenstakas muiža, 1905,
Mores pagasts
Mālpils novads. Vites muiža, 1975,
Mālpils novads