Bauska. Lejas dzirnavas, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska. Sudmalu iela, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauskas elevators, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska. Kaļķu ceplis, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska. Pilsētas lopkautuve, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauskas pilsdrupas, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska. Pilsmuižas apbūve, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska. Pilsmuižas apbūve, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska. Jaunsaimniecības, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauskas-Meitenes dzelzceļš, [193-],
Rundāles pagasts
Bauska. Mūsas tilts, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauskas pilsdrupas, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska. Vecpilsēta, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska, [193-],
Bauskas pilsēta
Iecava, [193-],
Iecavas novads