Benkavas mežniecības darbinieki, [1930],
Vadakstes pagasts
Vadakstes pagasta Bileiķu Kārļi, [1939],
Vadakstes pagasts
Veģeres latviešu bibliotēkas biedrība, [1937],
Tērvetes pagasts
Vadakstes ozols un baronu Bistramu ģimene, [1900],
Vadakstes pagasts
Vadakstes skolas audzēkņi, [1933],
Vadakstes pagasts
"Mis Lietuvas latviete" Anete Numsedis, [192-],
Vadakstes pagasts
Latvijas-Lietuvas robeža, [1942],
Vadakstes pagasts
Rīga. Pulvertornis, [1928],
Rīga
Sīpeles mazpulks, [1930],
Dobeles pagasts
Tirzas Dauškāni, [1969],
Tirzas pagasts
Vadakstes parka Lielais ozols, [1930],
Vadakstes pagasts