Kuģis Onda, [192-]
Rēzeknes upe, [192-],
Rēzeknes novads
Kuldīga. Ventas rumba, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Liepājas osta, 1927,
Liepāja
Dobeles slimnīca, [193-],
Dobeles pilsēta
Lielupe pie Majoriem, [193-],
Jūrmala
Pelču muižas pils, [193-],
Pelču pagasts
Dobeles pilsdrupas, [193-],
Dobeles pilsēta
Cēsis. Pilsdrupas, [193-],
Cēsu pilsēta
Brāļu kapi, 1935,
Rīga
Saldus no baznīcas torņa, [193-],
Saldus pilsēta
Ventspils jūrmala, [193-],
Ventspils
Staburaga klints, [193-],
Staburaga pagasts
Kokneses pilsdrupas, [193-],
Kokneses pagasts
Cēsis. Pils dārzs, [193-],
Cēsu pilsēta
Ventspils. Loču tornis, [193-],
Ventspils
Ventspils jūrmala, [193-],
Ventspils
Kuldīga. Ventas mala, [193-],
Kuldīgas pilsēta