Siguldas stacijas celtniecība, 1924,
Siguldas pilsēta
Asūnes skolas direktors Aloizs Zeiza, 1971-09-01,
Asūnes pagasts
Skolotāja Sofija Kasķeviča, 1973-12,
Asūnes pagasts
Latgales ainava pie Ežu ezera, [193-],
Andzeļu pagasts