Skolotāji un 2. klases skolēni, [19--],
Lejasciema pagasts
Skolotāji un 3. klases skolēni, [19--],
Lejasciema pagasts
Skolotāji un 3. klases skolēni, [19--],
Lejasciema pagasts
Skolotāji un 3. klases skolēni, [19--],
Lejasciema pagasts
Ego Terinks, 1936,
Rīga
Eross Terinks, [193-?],
Daugavpils
Berta Terinks dz. Grass, [193-?],
Daugavpils
Voldis, [19--]
Upnieka Alfreds, [19--]
Sergejs K., 1940-06-25,
Daugavpils